A PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékét már a két világháború között is jeles jogtudósok neve fémjelezte, hiszen Falcsik Dezső, Dambrowsky Imre, Ereky István, 1946 után pedig Esztergár Lajos oktatták a tárgyat. A tanszéket 1960 szeptemberétől Szamel Lajos professzor vezette, akinek kutatási területei többek között az államigazgatási jogviszony, az államigazgatási aktusok és a jogorvoslati rendszer szerepelt. Foglalkozott az államigazgatás törvényességének biztosítékaival, a bürokratizmussal és az államigazgatás demokratizálásának kérdéskörével. Ebben az időszakban – külső munkatársként – Hetesy György másodállású adjunktusként csaknem két évtizeden keresztül segítette gyakorlati tapasztalataival az oktatást.

Ivancsics Imre 1960-ban került tanársegédként a tanszékre, 1965-től adjunktusként, 1979 óta pedig egyetemi docensként oktat a karon. A magyar közigazgatás-tudományban ő dolgozta fel elsőként a kommunális igazgatás témakörét. Fő kutatási területei között a településfejlesztés, a város és környékének igazgatása, valamint a helyi igazgatás említhetők meg. Több tanulmányutat tett Angliában és Jugoszláviában, szakmai elismerésként hosszabb ideig volt a „Jövő Közigazgatásáért Alapítvány” Kuratóriumának elnöke, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének szaktanácsadója, ma pedig az Országos Választási Bizottság tagja.

Kiss László 1975. márciusától oktat – ösztöndíjas gyakornokként – a jogi karon, 1977-től tanársegédként, 1980-tól adjunktusként, 1982-től docensként, 1991-től pedig egyetemi tanárként. 1991 és 1998 között az Alkotmányjogi Tanszék vezetője volt. Fő kutatási területei a jogalkotás és a jogi túl- és alulszabályozás problémaköre. 1988-ban és 1997-ben Humboldt ösztöndíjas a marburgi Philipps Egyetemen. 1998-ig a Magyar Közigazgatási Kamara alelnöke, az Oktatási és Tudományos Bizottság elnöke volt. 1991-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1998 óta alkotmánybíró.

Kóbor Gyula 1990-től kezdődően a tanszék tanársegédjeként, majd tudományos főmunkatársként oktat közigazgatási jogot a karon. Kutatásai a kistelepülések közigazgatását és a szociális igazgatását érintik.

1992 áprilisától tanársegédként dolgozott a tanszéken Vadál Ildikó. 1995-ben kapott adjunktusi kinevezést, 1999-től kezdőden a Közigazgatási Jogi Tanszéken, 2002 óta pedig a Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszékén egyetemi docens. Kutatási területei a közigazgatás korszerűsítésére és kodifikációjára terjednek ki.

1998 óta másodállású adjunktusként Csefkó Ferenc is tagja a Közigazgatási Jogi Tanszéknek. Kutatásai a helyi önkormányzatok szervezetére, működésére és a helyi demokrácia egyes kérdésköreire terjednek ki.

2002-től kezdődően Rózsás Eszter egyetemi adjunktusként tevékenykedik a tanszéken. 2008-ban védte meg a gyermeki jogok kérdéskörével összefüggésben írt PhD értekezését. 2008-tól egyetemi docens.

2002. júliusától tanársegéd a tanszéken Fábián Adrián. A helyi önkormányzatok jogalkotása témájában írt PhD értekezését 2006-ban védte meg, 2007-től kezdődően adjunktusként vesz részt a tanszék oktató tevékenységében, 2008. szeptemberétől a tanszék vezetője. 2011-ben habilitált, ugyanezen évben egyetemi docens. 2012-ben dékán-helyettessé választották.

2008-tól vesz részt a tanszék oktatási és kutatási tevékenységében Bencsik András. 2008-2011 között Phd hallgató, majd 2011-től tanársegéd.

2010-től Fülöp Péter PhD hallgatóként tevékenykedik a tanszéken.      

A PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszéke 2002 és 2008 között ellátta a pénzügyi jog oktatását is.

Dr. habil Fábián Adrián
tszv., egyetemi docens