Tankönyvek

 

Dr. Bencsik András (szerk.):
Közigazgatási jog Különös rész

Dialóg Campus, Pécs 2012

Dr. habil Fábián Adrián (szerk.):
Válogatott európai önkormányzati modellek

Dialóg Campus, Pécs 2012

Dr. habil Fábián Adrián:
Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban

Dialóg Campus, Pécs 2011

Dr. Ivancsics Imre:
A közigazgatási hatósági eljárás

PTE-ÁJK, Pécs 2009

20 éves a magyar önkormányzati rendszer

A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, Pécs 2011

Dr. Ivancsics Imre - Dr. Fábián Adrián:
A közigazgatás szervezeti és intézményrendszere

PTE-ÁJK, Pécs 2008

Dr. Fábián Adrián, Dr. Rózsás Eszter:
Közigazgatási jog - Különös rész

PTE-ÁJK, Pécs 2010

Dr. Ivancsics Imre:
Önkormányzati közigazgatás

PTE-ÁJK, Pécs 2001

Dr. Kiss László:
A helyi (önkormányzati) jogalkotás elvi és gyakorlati kérdései 2.

Janus Pannónius Tudományegyetem - ÁJK, Pécs, 1997

Dr. Ivancsics Imre - Dr. Fábián Adrián:
Bevezetés a közigazgatástanba

PTE-ÁJK, Pécs, 2004

Dr. Rózsás Eszter:
Bevezetés a közigazgatási jogba

EDU-LEX Bt., Pécs, 2006

Dr. Rózsás Eszter:
Bevezetés a közigazgatási jogba

EDU-LEX Bt., Pécs, 2007

Dr. Csefkó Ferenc:
A helyi önkormányzati rendszer

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 1997

Dr. Fábián Adrián:
Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Dialóg Campus Kiadó - PTE-ÁJK, Budapest-Pécs 2008

Közigazgatási jogi gyakorlat - Munkafüzet

PTE-ÁJK, Pécs, 2010

Dr. Fábián Adrián:
Közigazgatás-elmélet

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2010