A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszéke munkaközössége mindig azt tartotta szem előtt, hogy a professzorok által kialakított hagyományokat megtartsa és átörökítse.

Kollégáinkról, szakmai munkánkról, az általunk oktatott tárgyakról, diákkörünk tevékenységéről honlapunkon friss információk találhatóak.

Dr. habil Fábián Adrián
tszv., egyetemi docens