JEGYZŐKÖNYV
Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör
2011. február 23.


Helyszín: Molnár Kálmán előadóterem


1. A napirendi pontok ismertetése

2. Az OTDK-val kapcsolatos tudnivalók ismertetése Dr. Bencsik András által

3. A márciusi TDK ülés programjának megbeszélése – Dr. Fülöp Péter

4. Pálóczi Judit előadása a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
4.1. Dr. Fábián Adrián tanszékvezető úr kiegészítő előadása a témához kapcsolódóan

5. A tavaszi kirándulás időpontjának, helyének egyeztetése

6. Új tagok felvétele
6.1. 1 új tag egyhangú szavazással felvételt nyert

7. Az ülés zárása