Az Alapítvány jellege:

 • Az Alapítvány nyílt: ahhoz bárki szabadon csatlakozhat
 • Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független

Az Alapítvány céljai:

 • Az egyetemi oktatómunka színvonalának, feltételeinek javítása a közjog területén
 • Egyetemi hallgatók konferenciákon való részvételének anyagi támogatása
 • A Közigazgatási Jogi Tanszékhez kapcsolódó Tudományos Diákkör támogatása
 • Fiatal oktatók tudományos fokozatszerzésének anyagi támogatása
 • Szamel Lajos Ösztöndíj alapítása
 • Helyi önkormányzatok személyi apparátusának oktatása, képzése, továbbképzése

Az Alapítvány székhelye: 7625 Pécs, Szőlő utca 50.

Az Alapítvány adószáma: 18302390-1-02

Az Alapítvány számlaszáma: 10400779-07700457-00000000


Az Alapítvány Kuratóriuma:
Elnök: Dr. Csefkó Ferenc

A kuratórium tagjai:
Dr. Fábián Adrián, titkár
Dr. Bodnár Imre
Dr. Rózsás Eszter
Dr. Bencsik András

A Kuratórium tagjainak szakmai életrajza a Közigazgatási Jogi Tanszék menüpontból érhető el.

Az Alapítvány alapítói:

Bodnár Imre, Dr. Kiss László, Dr. Ivancsics Imre, Dr. Kóbor Gyula, Dr. Vadál Ildikó, néhai Dr. Horváth Sándor, Dr. Szilovics Csaba, Meződ Község Önkormányzata

Az Alapítvány alapításának időpontja: 1993

Az Alapítvány működésének fő jellemzői:

 • Az Alapítvány Kuratóriuma általában évi két alkalommal, tavasszal és ősszel tart ülést. E testület dönt a támogatások elveiről, az adott évi rendezvényekről. A Kuratórium kiemelt figyelmet fordít a tudományos diákköri munka támogatására, a gyakorlati szakemberekkel való kapcsolattartásra, szakmai kiadványok megjelentetésére.
 • A Kuratórium évente vagy kétévente írja ki az ÁJK hallgatói számára a Szamel Lajos Tudományos Ösztöndíjat. Ennek témaköre mindig kapcsolódik a közigazgatás aktuális kérdéseihez.
 • Az alapítói támogatások forrásai: Az Alapítvány induló vagyona, önkormányzati, szponzori támogatások, pályázatok, az SzJA 1%-ának felajánlásából származó összegek.

Az Alapítvány tevékenységéről szerezhető információk:

A Kuratórium – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az évente egy alkalommal elkészített beszámolóját közzéteszi a Tanszék honlapjának „Hírek” menüpontjában. Ugyanitt jelennek meg a Kuratórium, illetve annak tagjainak az Alapítvánnyal is összefüggő tevékenységével kapcsolatos hírek, így pl. kuratóriumi ülések időpontja, azokról készített emlékeztetők, a tanácskozások meghívói, az adott évi Szamel Lajos Tudományos ösztöndíj kiírása, a Kuratórium tagjainak előadásai, az SzJA 1%-áról adott tájékoztató stb.