A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Alkotmányjogi Tanszéke aktív tudományos műhely. Fiatal munkaközösségének fontos törekvése, hogy a professzorok és iskolateremtő egyéniségek által kialakított hagyományokat megtartsa és átörökítse, az aktív vezető oktatók instrukcióit követve hozzájáruljon a magyar alkotmányjog-tudomány fejlődéséhez. Kollégáinkról, szakmai munkánkról, az általunk oktatott tárgyakról, diákkörünk tevékenységéről honlapunkon friss információk találhatóak. Fórumunk rendeltetése, hogy interaktív módon megvitathassuk azokat az aktuális közjogi problémákat, amelyek hallgatóinkat, oktatóinkat, és a közjog iránt érdeklődőket foglalkoztatják.
A szakmai, tartalmi kérdésekben kollégáink állnak rendelkezésükre.

Dr. Chronowski Nóra PhD
egyetemi docens