Tankönyvek

 

Ádám Antal:
Bölcselet, vallás, állami egyházjog

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2007

Petrétei József:
Magyar Alkotmányjog I.

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002

Petrétei József:
Magyar Alkotmányjog II.

2. átdolgozott kiadás Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005

Chronowski Nóra - Drinóczi Tímea - Petrétei Jószef - Tilk Péter - Zeller Judit:
Magyar alkotmányjog III. - Alapvető jogok

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2006

Petrétei József:
Az alkotmányos demokrácia alapintézményei

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2009

Ádám Antal:
Bevezetés a közjogtanba

PTE-ÁJK Pécs, 1999

Chronowski Nóra - Drinóczi Tímea (szerk.):
Európai kormányformák rendszertana

HVG-ORAC Kiadó, Budapes 2007

Chronowski Nóra:
Alkotmányjog és közigazgatási jog I.

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011

Chronowski Nóra:
JOG-ÁSZ kártyák, Alkotmányjog - felkészülést segítő kártyacsomag az alkotmányjog tanulásához

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002

Drinóczi Tímea - Petrétei József:
Jogalkotástan

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2004

Ádám Antal - Petrétei József - Tilk Péter:
Közjogtan

PTE-ÁJK Pécs, 2003