A Tanszék minősített oktatói 2008-ig két, 2009-től három, a 2010-es tanévre pedig már hat alprogrammal kapcsolódnak a PTE ÁJK Doktori Iskolájának képzési tevékenységéhez.

Alkotmányozás, alkotmányi intézmények és alkotmány- védelem
témavezető: Petrétei József egyetemi tanár (PhD, dr. habil.)

A jogi alapértékek jellemzői, szerepe és fejlődési irányai
témavezető: Dr. Ádám Antal professor emeritus (az MTA doktora)

Emberi és állampolgári jogok a XXI. században
témavezető: Chronowski Nóra egyetemi docens (PhD, dr. habil.), képzésbe bevont oktató: Drinóczi Tímea egyetemi docens (PhD, dr. habil.)

A működő Alkotmány – az alkotmánybíráskodás hatása közjogi berendezkedésünkre
témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD)

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások – alkotmánybírósági szemszögből
témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD)

Jogalkotás – gazdaság – alkotmányjog
témavezető: Drinóczi Tímea tanszékvezető egyetemi docens (PhD, dr. habil.)

A közjogi dogmatika alkalmazhatósága
témavezető: Kocsis Miklós egyetemi adjunktus (PhD)