A 2012. június 25-én rendezett záró konferenciával véget ért az NTP-TDK-11-B-0086. számú, „Az új alkotmányos berendezkedés hatásai az alapjogi rendszerre” című pályázat. A képzés célja az volt, hogy a részt vevő 10 hallgatót felkészítése a sikeres szereplésre a 2012 őszén tartandó OTDK kari fordulón, valamint a 2013-as szegedi OTDK-n.

A négytagú zsűri, Dr. Balogh Zsolt György tanszékvezető egyetemi docens, Dr. habil Drinóczi Tímea tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Dr. h. c. Petrétei József egyetemi tanár, Dr. habil Polyák Gábor LLM egyetemi docens együttesen értékelték a résztvevő hallgatók kutatási tevékenységének eredményeként megszületett 12-15 oldalas írásbeli tanulmányait (írásbeli forduló), valamint a konferencián nyújtott teljesítményüket, előadói képességüket (szóbeli forduló).

A zsűri döntése alapján az első helyezett Hegedüs Andrea, a második helyet megosztva Kalo Bianka és Török Dániel Viktor érdemelte ki, és különdíjat kapott Simon Ádám munkája, ugyanakkor a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósított kutatásaikért valamennyi hallgató ösztöndíjban részesült.

Gratulálunk valamennyi résztvevő hallgatónak, és sikeres felkészülést kívánunk a 2013-as OTDK-ra! A konferencián bemutatott előadások diasorai, valamint a felkészítő képzés eredményeként megszülető tanulmánykötet letölthető a http://ajkdiakkor.hu oldalról.