2012. március 8-án, a tavszi szemeszterben már negyedik alkalommal ülésezett az Alkotmányjogi TDK!

Az ülésen Kalo Bianka tartott előadást, amely az új egyházügyi törvényt mutatta be a jelenlévőknek. A prezentációt követően, az egyes felmerült kérdések alapos megvitatása került sor.

Ezúttal is szeretnénk megköszönni Dr. Ádám Antal Professzor Úrnak, hogy jelenlétével és szakmai észrevételeivel segítette a diákkör munkáját!