Az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör 2012. február 23-án tartotta idei második ülését, amelynek fő irányvonalát "A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal összefüggő aktuális kérdések" című előadás szolgáltatta.

A prezentáció többek között összevetette a korábbi és a jelenlegi rendszer struktúráját, bemutatta a NAIH jogállását és szervezeti felépítését, illetve ismertette a hatósággal szemben megfogalmazott kritikákat, valamint kitért az Európai Unió kötelezettségszegési eljárására is.

Az előadást követően sor került a témához kapcsolódó kérdések megvitatására, az Oktatók és Hallgatók aktív közreműködésével.

Az Alkotmányjogi TDK következő ülésének helye és ideje: Alkotmányjogi Tanszék, 107-es szoba, 2012.03.01, 13 óra

A következő ülésen elhangzó előadás címe: "A 2011-es dohánytörvény-módosítás az önrendelkezési és az egészséghez való jog tükrében"    Előadó: Török Dániel Viktor