Tanszknk tbb mint nyolcvan ves trtnete sorn kiemelked? kzjogsz professzorok vezetsvel m?kdtt, s hagyomnyosan szoros kapcsolatban llt trstanszkvel, a kzigazgatsi s pnzgyi jogi oktatst ellt egysggel. A kt tanszk tbb irny egyttm?kdsre tekintettel beszlnk arrl az oktatsi, tudomnyos kutatsi s kulturlis jelensgr?l, amelyet Pcsi Kzjogi M?hely nvvel illetnk, s amelynek keretben - kls? kutatk s szakemberek bevonsval - az oktatk s a kzjog irnt rdekl?d? joghallgatk a magyar kzjogtudomny fejlesztsrt tevkenykednek.

Az Egyetem Pcsre kltzst kvet?en az alkotmnyjog a kzjog s a kzigazgatsi jog keretben heti t rban kerlt meghirdetsre. 1925. decemberig a tantrgynak nem volt kinevezett professzora. Az els? kt tanvben az alkotmnyjogot Vasvry Ferenc adta el?, aki a statisztika-nemzetgazdasgtan rendes tanra volt egyetemnkn.

1925. december 9-n a kormnyz Molnr Klmnt nevezte ki a Kzjogi Tanszk egyetemi ny. r. tanrv, aki 1946. szeptemberig vezette a tanszket. A Tanszk oktat munkjba az 1938-39. tanv msodik flvt?l Zsednyi Bla s Blny Jzsef is bekapcsoldott. A vizsgaanyag forrsaknt Molnr Klmn "Magyar kzjog" c. tanknyve szerepelt. Molnr Klmn m?veinek tbbsge a trtneti-jogi iskola jellemz?it viseli magn. Az I. vilghbort kvet?en tudomnyos munkssgt szinte teljes mrtkben a jogfolytonossg, a legitimizmus szolglatba lltotta. A fasizmus szellemvel s mdszervel azonban nem rtett egyet. Btor szkimondsrt, nciellenes belltottsgrt Magyarorszg nmet megszllsa utn Nagykanizsra internltk. 1944. decemberben pedig az Ideiglenes Nemzetgy?ls kpvisel?jv vlasztottk.

1946. novembert?l 1951. oktberig Csekey Istvn professzor llt az Alkotmnyjogi Tanszk ln. Csekey tudomnyos munkssga f?leg bizonyos kzjogi intzmnyek trtnetnek feltrsra, a kormnyzi intzmny fejlesztsre, sszehasonlt jogi kutatsokra, valamint a magyar kzjogtudomny trtnetnek s feladatainak bemutatsra irnyult. "Nagy Ern? s a magyar kzjogrs j irnya" c., 1926-ban kiadott, rendkvl alapos monogrfijt a magyar kzjogtudomny trtnetnek jelenlegi kutati sem nlklzhetik. 1948-tl 1951. februrjig Fnyes Mikls knyvtrkezel? demonstrtorknt dolgozott Csekey professzor mellett s kzrem?kdtt az alkotmnyjogi szeminriumok vezetsben.

1951. ?szt?l 1956. szeptemberig az - Az llamigazgatsi Jogi Tanszk vezetse mellett - az llamjogi Tanszk vezetst is az iskolateremt? kzigazgatsi jogsz professzor, Szamel Lajos ltta el. Az 1951-54 kztti id?szakban kt sszehasonlt jogi trgy oktatatsval rszt vett a Tanszk munkjban Pecze Ferenc, 1955. mrciustl 1956. februrjig pedig Schmidt Pter is a Tanszken dolgozott. 1951. februr 1-jn kerlt a Tanszkre sztndjas demonstrtorknt dm Antal joghallgat, aki egyetemi tanulmnyainak befejezse utn, 1953. jlius 15-n egyetemi tanrsegdi kinevezst nyert a Tanszkre. 1954. szeptembert?l 1957. szeptemberig aspirns volt az ELTE Jogi Karn, majd 1958-tl ismt a Tanszken dolgozik, 1967-t?l egyetemi tanri, 2000-t?l professor emeritusi min?sgben.

1956. szeptember 1-t?l Bihari Ott egyetemi docens lett a Tanszk vezet?je, aki 1957-t?l tanszkvezet? egyetemi tanrknt dolgozott a Tanszken 1983. janur 4-n bekvetkezett hallig. Bihari Ott, az iskolateremt? egynisg tudomnyos munkssgnak kzppontjban az llamszervezeti modellek elmlete, az sszehasonlt alkotmnyjog, valamint a tancsok m?kdse s a regionalizmus llt. Markos Gyrgy 1963-tl gyakornokknt, 1965-t?l tanrsegdknt, 1969-t?l 1988-ig pedig egyetemi adjunktusknt dolgozott a Tanszken. Sksd Ferenc 1978-tl gyakornoki, 1980-tl tanrsegdi, 1984-t?l egyetemi adjunktusi beosztsban vett rszt, illetve m?kdik kzre a Tanszk oktat s tudomnyos kutat munkjban. 1978-tl 1998. mjusig Csefk Ferenc m. adjunktusknt dolgozott a Tanszken, jelenleg a Kzigazgatsi Jogi Tanszk munkatrsa, s az MTA RKK igazgatja. Kutatsi tmja az nkormnyzati igazgats.

dm Antal professzor 1983 s 1991 kztt ltta el az (id?kzben ismt rgi elnevezst visel?) Alkotmnyjogi Tanszk vezetst is, majd az Orszggy?ls dntse nyomn (1990-t?l) alkotmnybrknt tevkenykedett, de ekzben is szoros kapcsolatot polt a Tanszkkel, rendszeresen meghirdette a Kzjogtan s az llami egyhzjog cm? tantrgyakat. Kutati munkja f?leg a kzponti llami szervek, az alkotmnyi rtkek s az alkotmnyvdelem, valamint a blcseletek, vallsok s llami egyhzjog jellemz?inek vizsglatra irnyult, szmos tanknyvet s monogrfit rt, s tbb szz magyar s idegen nyelv? tanulmny f?z?dik a nevhez. dm professzor fradhatatlanul rszt vesz az oktatmunkban, szerkeszti a Kar kiadvnyait, tmogatja a doktorjelltek tudomnyos munkjt, figyelemmel ksri a fiatal oktatk s kutatk plyjnak alakulst. Hathats segtsgt s blcs tancsait a Tanszk munkatrsai nem nlklzhetik.

1991. szeptembert?l 1998. mrciusban bekvetkezett alkotmnybrv vlasztsig Kiss Lszl egyetemi tanr vezette a Tanszket, a Kzigazgatsi Jogi Tanszk professzoraknt. Kiss professzor klnsen a helyi s az orszgos jogszablyalkots elmleti s gyakorlati problmira, valamint az nkormnyzatok m?kdsre sszpontostotta kutati tevkenysgt.

Petrtei Jzsef 1988-tl vesz rszt a magyar s az sszehasonlt alkotmnyjog oktatsban. 1998. februrjban "A trvnyhozs elmlete s gyakorlata a parlamentris demokrciban" c. munkja alapjn PhD fokozatot szerzett. 1998-ban egyetemi docensi kinevezst nyert s egyben megbzst kapott a Tanszk vezetsre, amelyet 2004 oktberig, igazsggyi miniszterr trtn? kinevezsig ltott el. 2006-2007 kztt igazsggyi s rendszeti miniszter. Nevhez f?z?dik a Magyar alkotmnyjog cm? tanknyvsorozat 2001. vi elindtsa, amelynek befejez?, alapjogi ktete 2006-ban, tbbszerz?s m?knt jelent meg. Kutatsi terlete az alkotmnytan, a jogalkotstan, a parlamenti jog s az llamszervezeti jogon bell klnsen az llamf?i intzmnnyel kapcsolatos szablyozs. 1990 s 1996 kztt Kondorosi Ferenc alkotmnybrsgi f?tancsad raadknt segti a Tanszk tevkenysgt. Rzss Eszter 1994-ben kapott egyetemi tanrsegdi kinevezst a Tanszkre, ahol egyetemi adjunktusknt 2001-ig tevkenykedett. Ezt kvet?en a Kzigazgatsi s Pnzgyi Jogi Tanszk munkatrsa, kutatsi terlete a gyermeki jogok s a gyermekvdelmi igazgats.

Chronowski Nra 1998. jlius 1-jt?l dolgozik egyetemi tanrsegdknt, 2003-tl adjunktusknt, 2006-tl pedig egyetemi docensknt a Tanszken. 2004-ben "Integrld alkotmnyjog" cm? doktori rtekezsnek megvdst kvet?en PhD fokozatot szerzett. 2004 s 2006 kztt megbzott tanszkvezet?, 2007. janur 1-jt?l tanszkvezet?. Kutatsi tmi az Eurpai Uni alkotmnyjoga, s ennek hatsa a tagllami alkotmnyjogra, valamint az alapjogok tartalma s vdelme.

Illssy Istvn 1998-tl mint doktorandusz, 1999-t?l mint tanrsegd, 2004-t?l 2007-ig mint egyetemi adjunktus tevkenykedett a tanszken, s folytatott kutatsokat a francia alkotmnyjog, illetve a rendszervlts llamtani rtkelse terletn. Jelenleg az Eurpai Bizottsg munkatrsa.

Tilk Pter 2000-t?l egy vig nappali tagozatos PhD hallgatknt vett rszt a tanszki munkban. 2001-ben nyert tanrsegdi kinevezst, 2006-tl egyetemi adjunktus. 2004 s 2007 kztt az igazsggy-miniszter (2006-tl igazsggyi s rendszeti miniszter) szakmai tancsadja volt. Kiterjedt kutatmunkjbl kiemelhet?k az albbi tmakrk: a magyar Alkotmnybrsg szervezete s eljrsa, az ombudsmani alapjogvdelem, a kzigazgatsi eljrs reformja.

2001-t?l PhD hallgatknt, 2002-t?l tanrsegdknt, 2006-tl pedig adjunktusknt dolgozik a Tanszken Drinczi Tmea, aki 2006-ban szerzett PhD fokozatot a gazdasgi alkotmnnyal kapcsolatos doktori rtekezsnek vdst kvet?en. A rendkvl sokoldal kutat ltal vizsglt f?bb tmakrk a gazdasgi alkotmny s gazdasgi alapjogok, a jogalkotstan, az alapjogvdelem s az olasz alkotmnyjog. Kiemelked? szerepet tlt be a Tanszk nemzetkzi kapcsolatainak szervezsben s a tehetsggondozs tekintetben.

Zeller Judit 2002-t?l doktoranduszknt kapcsoldott be a tanszki munkba, 2005 janurjban tanrsegdi, 2007 jniusban adjunktusi kinevezst nyert. 2007-ben pszicholgiai vgzettsget szerzett, amely ismereteit a jogszkpzsben is kamatoztatja. Kutatsi terlete a bioetikai, biomedicinlis jog, az egyhzjog s az alapjogok szocilis reprezentcija.

2005-t?l Horvth Dra PhD hallgat dm Antal professzor r tmavezetsvel alapjogi trgy kutatsokat folytat a Tanszken.

Kocsis Mikls el?zetes demonstrtori tevkenysgt kvet?en 2006 ta m?kdik kzre, mint doktorandusz a tanszki oktat- s kutatmunkban, kiemelked? vizsgldsi terlete a fels?oktatsi jog szablyozsi rendszere, valamint az alapjogok s az autonmia rvnyeslse a fels?oktatsi szfrban.

A tanszk munkjt Kovcs Enik? adminisztrtor 1996 ta segti, hathatsan hozzjrulva az oktatsi tevkenysggel kapcsolatos adminisztrci elltshoz s a tananyagokkal, kiadvnyokkal kapcsolatos technikai feladatok kivitelezshez.

A Tanszk fiatal munkakzssgnek fontos trekvse, hogy a professzorok s iskolateremt? egynisgek ltal teremtett hagyomnyokat megtartsa s trktse, az aktv vezet? oktatk instrukciit kvetve hozzjruljon a magyar alkotmnyjog-tudomny fejl?dshez.

dm Antal, Chronowski Nra